17 July 2024

Over Henk Bos


Naam:Henk  Bos                                                                                                                                                                                         Publikaties: (Typ “henk bos” in in het archief achter de tab op de homepage)                                                                                                        

Geboren:

1948

Opleiding:

-    Doctoraal Politicologie (Bestuurskunde/Regionale Economie), Vrije Universiteit Amsterdam (1975)
-    HBS (1967)
Huidige positie:
-    directeur Informatiehuis -
Ervaring: Posities:

-    Beleidsmedewerker ministerie van Economische     Zaken in Den Haag (secretariaat Integraal Structuurplan         Noorden des Lands) 1975-1977
-    Bestuursassistent Gemeente Amsterdam 1977-1978

-   Hoofd onderafdeling Bestuursorganisatie/Beleidsonderzoek van secretarie-afdeling Bestuursinformatie, Gemeente Amsterdam     1978- 1981
-    Hoofd afdeling Informatiebeleid, Beleidsanalyse en  Automatisering van de Vereniging van Nederlandse     Gemeenten in Den Haag 1981- 1985
-    Projectleider Gemeentelijk Functioneel Ontwerp voor een geautomatiseerde Bevolkingsadministratie 1985
-    Universitair Hoofddocent Bestuurlijke Informatiekunde     aan de Katholieke Universiteit Brabant (20%-contract)     1985-1988
-    Vennoot/organisatie-adviseur bij organisatie-adviesbureau Andersson, Elffers & Felix bv in Utrecht     1985-1997
-    Diverse directiefuncties (oa Directeur concern- strategie, directielid werkmaatschappij) bij NV Roccade (1992-1996)
-    Oprichter/eigenaar/adviseur Informatiehuis bv in Utrecht 1997-    heden

Ervaring: Projecten:

-    Meerdere advies- en managementopdrachten bij     diverse opdrachtgevers (o.a. ontwikkeling en implementatie ICT strategieën voor Delft en Den Haag.)
-    Bij de laatste ook 10 maanden (waarnemend)Directeur -    I(ct), bij de directie POI en 3 jaar projectleider van het     Residentie-net-portaal.
-    Voorzitter Interdepartementale Werkgroep  ‘Internetconsultatie bij Wetgeving”, bij het Ministerie  van Justitie.

Overige activiteiten:

-    Politiek actief ( onder meer Gewestelijk Bestuur en     Voorzitter Programma Commissie in Amsterdam en     Voorzitter afdeling Utrecht PvdA) (1972-2002). Sinds 2002 partij-ongebonden.
-    Secretaris/lid van bestuur Stichting Openbare     Bibliotheek Amsterdam (1982-1986)
-    Secretaris/penningmeester van stichting Theaterunie in  Amsterdam (1986- 1990)
-    Mede-oprichter/lid van bestuur van stichting Rekenschap in Amsterdam (1997- 2002)
-    Lid Ministeriële Adviescommissie Modernisering GBA (2000/2001)
-    Voorzitter Utrechts Centrum voor de Kunsten (2002-    2008)
-    Voorzitter Stichting Beurzenfonds STEBO (2005-2006)
-    Medewerker kwartaalblad SDU “Public Controlling”     (2005-2008).